ostergarn-solceller-2048

Vägen till en fossilfri framtid

Vårt projekt är en viktig satsning för att möjliggöra en större lokal fossilfri elproduktion - ett angeläget arbete för att minska klimatbelastningen och bidra till att uppfylla Parisavtalets intentioner.

Se video

Vi har för ändamålet bildat och registrerat en förening under namnet AUSTERLAND ENERGI EKONOMISK FÖRENING. Stadgar är antagna och en styrelse är utsedd.

Styrelsen jobbar nu på bred front mot målet att så snart som möjligt ta fram ett färdigt koncept att erbjuda alla intressenter.

Styrelse

  • PG Ekbom
  • Wolfgang Brunner
  • Per Flink
  • Gunnar Bendelin
  • Mats Englund
  • Petter Schwan
  • Mårten Lindström
  • Kjell Norman (adj)

Stadgar

    

Aktuellt

NYGARN BAZAR, Skolhuset Östergarn den 30 juli

Av Wolfgang Brunner | 27 juli 2023

Som en del av programmet under Nygarn Bazar kommer Wolfgang Brunner kl 1600 hålla en kortare presentation om arbetet med Austerland Energigemenskap. Välkommen med dina frågor och synpunkter! Se program  

Läs mer

ENERGIOMSTÄLLNING FÖR ÖSTERGARNSLANDET

Av Wolfgang Brunner | 6 juli 2023

Austerland Energi har långt framskridna planer på att skapa en solcellspark och en energigemenskap för hela Östergarnslandet. På Ardre Bygdegård den 17/7 kl 19:00 berättar vi om våra planer, svarar på frågor och förklarar hur även du kan bli medlem och/eller andelsägare. Välkommen till en dialog kring viktiga energi- och utvecklingsfrågor för bygden! Styrelsen Austerland…

Läs mer

Slutrapport Austerland Skags

Av Wolfgang Brunner | 30 mars 2023

Slutrapport Austerland Skags Nu finns slutrapporten som är inskickad till Energimyndigheten att läsa. Slutrapport Austerland Skags

Läs mer