ostergarn-solceller-2048

Projekt Austerland Skags

Vägen till en fossilfri framtid

 

Med stöd från Energimyndigheten och Europeiska regionala utvecklingsfonden undersöker vi förutsättningar att skapa en lokal energigemenskap - för bygdens och barnbarnens bästa!

Aktuellt

I fokus

 

Just nu genomför vi en enkät som riktar sig till alla som bor permanent eller säsongsvis inom Östergarnslandet. Dina svar bidrar med viktig information till projektet!

TACK FÖR DIN MEDVERKAN!

Länk till enkäten:
https://austerlandenergi.se/enkat/

b-Bild1

Video Östergarn

b-Bild4

Energigemenskapen

Affärsmodell (kommer)

b-Bild6

Smart teknik

Tekniksystemet (kommer)

Teknikpaket hushållen (kommer)