ostergarn-solceller-2048

Vägen till en fossilfri framtid

Vårt projekt är en viktig satsning för att möjliggöra en större lokal fossilfri elproduktion - ett angeläget arbete för att minska klimatbelastningen och bidra till att uppfylla Parisavtalets intentioner.

Se video

Vi har för ändamålet bildat och registrerat en förening under namnet AUSTERLAND ENERGI EKONOMISK FÖRENING. Stadgar är antagna och en styrelse är utsedd.

Styrelsen jobbar nu på bred front mot målet att så snart som möjligt ta fram ett färdigt koncept att erbjuda alla intressenter.

Styrelse

  • PG Ekbom
  • Wolfgang Brunner
  • Per Flink
  • Gunnar Bendelin
  • Mats Englund
  • Petter Schwan
  • Kjell Norman (adj)

Stadgar

    

Antal tecknade andelar av 1275 st

0

Aktuellt

Senaste nytt från Austerland solcellspark

Av Wolfgang Brunner | 27 maj 2024

Nu finns ny information under Solcellsparken >>

Austerland Energi Ekonomisk Förening bygger solcellspark i Kräklingbo

Av Wolfgang Brunner | 18 april 2024

Styrelsen för Austerland Energi Ekonomisk Förening har glädjen meddela att vi tagit beslut att bygga vår solcellspark vid Kräklings backe.

Vi vill rikta ett stort tack till alla som tålmodigt visat intresse för projektet och särskilt till de som redan stöttat det ekonomiskt.

Boende och verksamma inom Östergarnslandet hälsas välkomna att köpa andelar i solcellsparken och Austerland Energi Ekonomisk förening. Beräknad byggstart kvartal 3, anslutning till GEAB:s nät och produktionsstart efter årsskiftet. Sammanlagt bjuder föreningen ut 1275 andelar.

 

Var med från start

I en unik, bygdegemensam satsning skapar vi lokalt producerad och lokalt ägd energi!

Förutsättningar och villkor

Så här blir du medlem och andelsägare

 Har du fler frågor

       Tveka inte att höra av dig till någon i styrelsen! Kontakt