Austerland Energi Ekonomisk Förening bygger solcellspark i Kräklingbo

Av Wolfgang Brunner | 19 februari 2024

Styrelsen för Austerland Energi Ekonomisk Förening har glädjen meddela att vi tagit beslut att bygga vår solcellspark vid Kräklings backe.

Vi vill rikta ett stort tack till alla som tålmodigt visat intresse för projektet och särskilt till de som redan stöttat det ekonomiskt.

Läs mer