Nu går vi till handling!

Den ekonomiska föreningen har till syfte att underlätta för allmänhet, föreningar och företag att medverka i energiomställningen. Ett samarbete där vi skapar skalfördelar och smarta lokala lösningar.

Läs mer

Bild8

Austerland Energigemenskap

Framtidens energiförsörjning – en omställning
Sverige, Gotland och Östergarnslandet står inför en stor energiomställning där fossila drivmedel ska ersättas av förnyelsebara.

Klimathot, höga energipriser och en instabil politisk situationen gör att det behöver skapas nya möjligheter att hantera detta.

Tillsammans kan vi skapa det nya
Genom energigemenskapen kan vi med ny teknik och smart styrning producera och nyttja energi på ett klimatsmart sätt.

Det finns ett starkt lokalt intresse att vara med och i dagsläget har vi fått in över 170 intresseanmälningar.

Alla kan vara med
Alla hushåll, företag eller föreningar kan vara med, oavsett energianvändning eller om man redan har egna solceller. Man kan välja graden av ekonomiskt engagemang och stegvis investera i den gemensamma anläggningen.

Läs mer ...

Intresseanmälan

Infomöte Ardre bygdegård 17/7 2023 kl 19:00

Energigemenskaper i ropet

Onsdagen den 1:a mars kl. 14.00 sände Daniel Värjö från Vetenskapsradion Klotet ett längre inslag om vårt Austerland-projekt och andra energigemenskaper.

Du kan lyssna på sändningen via nedanstående länk:

https://sverigesradio.se/artikel/gotlandska-bygden-gar-samman-for-att-bygga-solcellspark

Vi har nu fått in över 170 intresseanmälningar och jobbar intensivt med att få klarhet i förutsättningar för anslutning till GEAB nät och affärsmodellen för energigemenskapen.

Vi återkommer så fort vi har något nytt att rapportera.

OBS! Det går fortfarande att komma in med en intresseanmälan! Klicka bara på länken nedan:

Intresseanmälan