Förlängd tid för intresseanmälan

Det har tagit lite längre tid än planerat att få ut information om den intresseanmälan vi just nu sprider bland permanent- och sommarboende inom Östergarnslandet. Vi har därför förlängt svarstiden fram till den 15/1 2023. I den nedanstående länken finns mer information och en enkel anmälningsblankett!

Ladda ner intresseanmälan (ersatt med Teckningsanmälan)

Välkommen med din intresseanmälan! Tillsammans bygger vi Gotlands största solcellspark och gör Östergarnslandet till en lokal manifestation av Parisavtalet!

 

Intresseanmälan Austerland Energigemenskap

Nygarn Utveckling AB, vårt gemensamma utvecklingsbolag på Östergarnslandet, har i flera år arbetat för att skapa en lokal elproduktion och gemensamt bidra till ett effektivare och mer robust energisystem. Vi har nu kommit till den punkt när vi vill genomföra dessa planer och ger nu boende inom Östergarnslandet möjlighet att delta i denna framtidssatsning.

Det förarbete vi gjort visar att det är tekniskt och ekonomiskt möjligt att bygga en storskalig solcellsanläggning och förse energigemenskapen med önskad energi. Vi kommer dock inte vara självförsörjande utan köpa och sälja el via GEAB, men på ett sådant sätt, att det blir fördelaktigt både för medlemmarna och nätägaren.

I den nedanstående länken finns mer information och en enkel anmälningsblankett!

Ladda ner intresseanmälan

Välkommen med din intresseanmälan! Tillsammans bygger vi Gotlands största solcellspark och gör Östergarnslandet till en lokal manifestation av Parisavtalet!

 

Förlängd projekttid

 

På grund av det osäkra omvärldsläget både avseende framtida elpriser och tillgång på, och kostnader för nödvändig teknik, så har flera tilltänkta leverantörer och samarbetspartners haft svårigheter att presentera hållbara offerter. Detta har fördröjt arbetet i projektet och vi har därför ansökt om förlängd projekttid fram till 31/3 2023 och även fått den beviljad.

 

Förlängningsbeslut 2 dnr 2021-004193

 

Resultat från enkäten

Tack för din medverkan!

Enkäten har blivit väl mottagen och vi har fått in engagerade svar från 216 hushåll.

Det som glatt oss mest är det stora intresset att gå med i en lokal energigemenskap som enkätsvaren visar.  Svaren vittnar också om en beredskap att göra förändringar i vardagslivet som bidrar till energiomställningen.

Enkätresultat-2022-10-10.pdf

Enkät

Vi har sammanställt en större enkät riktad till alla fastighetsägare i bygden. Vi hoppas att du kan ta dig tid att svara på enkäten och på så vis bidra till den kunskapsuppbyggnad som är nödvändig för att förverkliga projektet. Enkäten kommer finnas tillgänglig på hemsidan fram till den 25 juli och för projektet är det viktigt att vi får in så många svar som möjligt. Svara omgående och toppen om du kan tipsa andra att också bidra!

TACK FÖR DIN MEDVERKAN!

Länk till enkäten:
https://austerlandenergi.se/enkat/

 

Almedalsveckan

Vi kommer ha två olika presentationer under Almedalsveckan:

Tisdag den 5/7 2022 kl 12.00-12.45 på Campus Gotland, arrangör Uppsala universitet.

Vårt projekt deltar i en paneldiskussion under rubriken:

Är lokala energigemenskaper en lösning på stigande elbehov och höga elpriser?

 

Paneldiskussionen ska använda idéerna kring vår planerade energigemenskap som ett typfall, och vi får på så vis en värdefull feedback på vårt projekt. Panelen samlar deltagare från Energicentrum Gotland, Svenska kraftnät, Uppsala universitet och så deltar vi naturligtvis också.

För dig som vill följa eventet digitalt, direkt eller inspelat finns följande länkar:

 

Länk till eventet vid Almedalen: https://almedalsveckan.info/program/65966

 

Länk till Upptalk Weekly där vi sänder samtalet digitalt: https://www.upptech.uu.se/kalendarium/evenemang/?eventId=71928

 

Onsdag 6 juli 2022, 09:00 – 12:00 Arrangör: Energicentrum Gotland

Plats: Skeppsbron 24, Björkanderska, Energicentrum Gotlands lokaler

Här har vi en kortare presentation, svarar på frågor och delar ut infomaterial.

 

Sommarprat och frågestund i Östergarns bygdegård

Tisdagen den 26 juli kl. 20.00 kommer Wolfgang Brunner hålla ett traditionsenligt sommarprat under rubriken: Östergarnslandet – en lokal manifestation av Parisavtalet. Austerland Skags Energiprojekt och den tänkta energigemenskapen kommer beskrivas. I den efterföljande diskussionen kommer Per Flink finnas med för att svara på allmänhetens frågor kring energiomställningen.

 

Landsbygdsdag vid Skags Gård

Årets landsbygdsdag den 6:e augusti, har energifrågor och energiomställning som tema. Vårt projekt kommer visas upp där och om möjligt presenterar vi resultatet från den ovan nämnda enkäten.

Övrigt program från vår sida är ännu inte klart, men vi har planer på att representanter från Energicentrum Gotland och Länsstyrelsen ska medverka, likaså intressenter från solelbranschen och försäljare av elbilar. (mer info framöver kommer finnas på vår hemsida)