Bild8

Förstudie Austerland Energi

Projekttid: 1 augusti 2018–30 november 2019

Projektägare: NYGARN UTVECKLING AB Östergarn, Katthammarsvik

Ur ansökan:

Projekt Austerland Energi ska fungera som en modell på socken-nivå av hur omställning till ett förnybart energisystem kan förverkligas. Projektet syftar till att kartlägga förutsättningarna för ett lokalt, integrerat och hållbarhetsanpassat energinätverk, avseende såväl behovet av ny teknik, som sociala och strategiska grepp för att engagera lokalbefolkning, företag och myndigheter.