Intresseanmälan Austerland Energigemenskap

Av Wolfgang Brunner | 14 november 2022

Nygarn Utveckling AB, vårt gemensamma utvecklingsbolag på Östergarnslandet, har i flera år arbetat för att skapa en lokal elproduktion och gemensamt bidra till ett effektivare och mer robust energisystem. Vi har nu kommit till den punkt när vi vill genomföra dessa planer och ger nu boende inom Östergarnslandet möjlighet att delta i denna framtidssatsning.

Det förarbete vi gjort visar att det är tekniskt och ekonomiskt möjligt att bygga en storskalig solcellsanläggning och förse energigemenskapen med önskad energi. Vi kommer dock inte vara självförsörjande utan köpa och sälja el via GEAB, men på ett sådant sätt, att det blir fördelaktigt både för medlemmarna och nätägaren.

I den nedanstående länken finns mer information och en enkel anmälningsblankett!

Ladda ner intresseanmälan

Välkommen med din intresseanmälan! Tillsammans bygger vi Gotlands största solcellspark och gör Östergarnslandet till en lokal manifestation av Parisavtalet!