Austerland Energigemenskap

Austerland Energi Ekonomisk Förening
Östergarn, Skolhuset 104
623 68 Katthammarsvik

info@austerlandenergi.se

Styrelse

  • PG Ekbom ordf.
  • Wolfgang Brunner
  • Per Flink
  • Gunnar Bendelin
  • Mats Englund
  • Petter Schwan
  • Kjell Norman (adj)
Logga ekonomisk förening

Vill du veta mer, bli medlem eller köpa andelar i vår energigemenskap?

Välkommen att fylla vår intresseanmälan eller att höra av dig till någon av kontaktpersonerna nedan.

Intresseanmälan

wolfgang-brunner

Wolfgang Brunner

Tel: 070-378 23 83
E-post: wbausterland@gmail.com
gunnar-bendelin

Gunnar Benedelin

Ordförande Nygarn Utveckling AB
Tel: 070-836 61 65
E-post: bensgunnar@hotmail.com
per-flink

Per Flink

Styrelsemedlem Nygarn Utveckling AB
Tel: 070-594 56 79
E-post: spgadvisor@gmail.com
skolhuset

Initiativtagare

NYGARN UTVECKLING AB

Sedan år 2005 en dynamisk utvecklingskraft i Östergarnslandet som med en bred lokal förankring driver djärva utvecklingsprojekt för en levande landsbygd, lokal demokrati och hållbar utveckling.

Kontaktuppgifter Nygarn Utveckling AB
Organisationsnummer 556684-1184
Telefon: 070 522 40 09
Adress: Östergarn Skolhuset 104
623 68 Katthammarsvik www.nygarn.se

nygarn2