Landsbygdsdag vid Skags Gård

Av Wolfgang Brunner | 01 juni 2022

b-Bild4

Årets landsbygdsdag den 6:e augusti, har energifrågor och energiomställning som tema. Vårt projekt kommer visas upp där och om möjligt presenterar vi resultatet från den ovan nämnda enkäten.

Övrigt program från vår sida är ännu inte klart, men vi har planer på att representanter från Energicentrum Gotland och Länsstyrelsen ska medverka, likaså intressenter från solelbranschen och försäljare av elbilar. (mer info framöver kommer finnas på vår hemsida)