Enkät

Av Wolfgang Brunner | 15 juni 2022

Vi har sammanställt en större enkät riktad till alla fastighetsägare i bygden. Vi hoppas att du kan ta dig tid att svara på enkäten och på så vis bidra till den kunskapsuppbyggnad som är nödvändig för att förverkliga projektet. Enkäten kommer finnas tillgänglig på hemsidan fram till den 25 juli och för projektet är det viktigt att vi får in så många svar som möjligt. Svara omgående och toppen om du kan tipsa andra att också bidra!

TACK FÖR DIN MEDVERKAN!

Länk till enkäten:
https://austerlandenergi.se/enkat/