Nyheter och pågående arbete

Slutrapport Austerland Skags

Av Wolfgang Brunner / 30 mars 2023

Slutrapport Austerland Skags

Nu finns slutrapporten som är inskickad till Energimyndigheten att läsa.

Slutrapport Austerland Skags

Inslag i Vetenskapsradion Klotet

Av Wolfgang Brunner / 1 mars 2023

Producera el med grannarna – för plånboken och klimatet
Vetenskapsradion Klotet, 45 minuter

Energigemenskapen i P4 Gotland

Av Wolfgang Brunner / 17 januari 2023

P4 Gotland hade ett kort inslag om vårt projekt och det går att lyssna på i efterhand här:

https://sverigesradio.se/artikel/grannar-koper-solceller-tillsammans-alla-blir-vinnare

Fullt hus i Gammelgarns bygdegård

Av Wolfgang Brunner / 17 januari 2023

Lördagen den 7/1 höll Nygarn Utveckling AB ett informationsmöte om vår planerade energigemenskap. Över 80 personer lyssnade på Gunnar Bendelin, Per Flink och Wolfgang Brunner. Jon Rytterbro från Science Park Gotland höll i mötet och Magnus Jennerholm fungerade som teknisk sakkunnig.

Många frågor ställdes från en intresserad publik och många anmälde intresse att bli med i energigemenskapen.

 

Stort intresse för Austerland Energi

Av Wolfgang Brunner / 20 december 2022

Många har visat intresse att bli andelsägare i vårt energiprojekt. Lördagen den 7:e januari, med start kl. 14.00, har vi ett informationsmöte om projektet i Gammelgarns bygdegård. Då är alla intresserade välkomna att ställa frågor, diskutera med grannar och informera sig om vilka utmaningar och möjligheter som finns i en energigemenskap.

Vi kommer också presentera läget avseende antalet intresseanmälningar och hur vi förbereder oss inför förhandlingarna med GEAB.

Varmt välkomna till en kopp kaffe och värmande energiprat!

Per Flink, Gunnar Bendelin, Mårten Lindström och Wolfgang Brunner

OBS! Tiden för intresseanmälningar är förlängd fram till den 15 januari. Klicka bara på länken nedan:

Ladda ner intresseanmälan

 

Förlängd tid för intresseanmälan

Av Wolfgang Brunner / 1 december 2022

Det har tagit lite längre tid än planerat att få ut information om den intresseanmälan vi just nu sprider bland permanent- och sommarboende inom Östergarnslandet. Vi har därför förlängt svarstiden fram till den 15/1 2023. I den nedanstående länken finns mer information och en enkel anmälningsblankett!

Ladda ner intresseanmälan

Välkommen med din intresseanmälan! Tillsammans bygger vi Gotlands största solcellspark och gör Östergarnslandet till en lokal manifestation av Parisavtalet!

 

Intresseanmälan Austerland Energigemenskap

Av Wolfgang Brunner / 14 november 2022

Nygarn Utveckling AB, vårt gemensamma utvecklingsbolag på Östergarnslandet, har i flera år arbetat för att skapa en lokal elproduktion och gemensamt bidra till ett effektivare och mer robust energisystem. Vi har nu kommit till den punkt när vi vill genomföra dessa planer och ger nu boende inom Östergarnslandet möjlighet att delta i denna framtidssatsning.

Det förarbete vi gjort visar att det är tekniskt och ekonomiskt möjligt att bygga en storskalig solcellsanläggning och förse energigemenskapen med önskad energi. Vi kommer dock inte vara självförsörjande utan köpa och sälja el via GEAB, men på ett sådant sätt, att det blir fördelaktigt både för medlemmarna och nätägaren.

I den nedanstående länken finns mer information och en enkel anmälningsblankett!

Ladda ner intresseanmälan

Välkommen med din intresseanmälan! Tillsammans bygger vi Gotlands största solcellspark och gör Östergarnslandet till en lokal manifestation av Parisavtalet!

 

Förlängd projekttid

Av Wolfgang Brunner / 11 oktober 2022

 

På grund av det osäkra omvärldsläget både avseende framtida elpriser och tillgång på, och kostnader för nödvändig teknik, så har flera tilltänkta leverantörer och samarbetspartners haft svårigheter att presentera hållbara offerter. Detta har fördröjt arbetet i projektet och vi har därför ansökt om förlängd projekttid fram till 31/3 2023 och även fått den beviljad.

 

Förlängningsbeslut 2 dnr 2021-004193

 

Resultat från enkäten

Av Wolfgang Brunner / 11 oktober 2022

Tack för din medverkan!

Enkäten har blivit väl mottagen och vi har fått in engagerade svar från 216 hushåll.

Det som glatt oss mest är det stora intresset att gå med i en lokal energigemenskap som enkätsvaren visar.  Svaren vittnar också om en beredskap att göra förändringar i vardagslivet som bidrar till energiomställningen.

Enkätresultat-2022-10-10.pdf

Enkät

Av Wolfgang Brunner / 15 juni 2022

Vi har sammanställt en större enkät riktad till alla fastighetsägare i bygden. Vi hoppas att du kan ta dig tid att svara på enkäten och på så vis bidra till den kunskapsuppbyggnad som är nödvändig för att förverkliga projektet. Enkäten kommer finnas tillgänglig på hemsidan fram till den 25 juli och för projektet är det viktigt att vi får in så många svar som möjligt. Svara omgående och toppen om du kan tipsa andra att också bidra!

TACK FÖR DIN MEDVERKAN!

Länk till enkäten:
https://austerlandenergi.se/enkat/