ostergarn-solceller-2048

Vägen till en fossilfri framtid

Vårt projekt är en viktig satsning för att möjliggöra en större lokal fossilfri elproduktion - ett angeläget arbete för att minska klimatbelastningen och bidra till att uppfylla Parisavtalets intentioner.

Se video

Vi har för ändamålet bildat och registrerat en förening under namnet AUSTERLAND ENERGI EKONOMISK FÖRENING. Stadgar är antagna och en styrelse är utsedd.

Styrelsen jobbar nu på bred front mot målet att så snart som möjligt ta fram ett färdigt koncept att erbjuda alla intressenter.

Styrelse

  • PG Ekbom
  • Wolfgang Brunner
  • Per Flink
  • Gunnar Bendelin
  • Mats Englund
  • Petter Schwan
  • Mårten Lindström
  • Kjell Norman (adj)

Stadgar

    

Aktuellt

Förlängd projekttid

Av Wolfgang Brunner | 11 oktober 2022

  På grund av det osäkra omvärldsläget både avseende framtida elpriser och tillgång på, och kostnader för nödvändig teknik, så har flera tilltänkta leverantörer och samarbetspartners haft svårigheter att presentera hållbara offerter. Detta har fördröjt arbetet i projektet och vi har därför ansökt om förlängd projekttid fram till 31/3 2023 och även fått den beviljad.…

Läs mer

Resultat från enkäten

Av Wolfgang Brunner | 11 oktober 2022

Tack för din medverkan! Enkäten har blivit väl mottagen och vi har fått in engagerade svar från 216 hushåll. Det som glatt oss mest är det stora intresset att gå med i en lokal energigemenskap som enkätsvaren visar.  Svaren vittnar också om en beredskap att göra förändringar i vardagslivet som bidrar till energiomställningen. Enkätresultat-2022-10-10.pdf

Läs mer

Enkät

Av Wolfgang Brunner | 15 juni 2022

Vi har sammanställt en större enkät riktad till alla fastighetsägare i bygden. Vi hoppas att du kan ta dig tid att svara på enkäten och på så vis bidra till den kunskapsuppbyggnad som är nödvändig för att förverkliga projektet. Enkäten kommer finnas tillgänglig på hemsidan fram till den 25 juli och för projektet är det…

Läs mer