ostergarn-solceller-2048

Vägen till en fossilfri framtid

Vårt projekt är en viktig satsning för att möjliggöra en större lokal fossilfri elproduktion - ett angeläget arbete för att minska klimatbelastningen och bidra till att uppfylla Parisavtalets intentioner.

Se video

Vi har för ändamålet bildat och registrerat en förening under namnet AUSTERLAND ENERGI EKONOMISK FÖRENING. Stadgar är antagna och en styrelse är utsedd.

Styrelsen jobbar nu på bred front mot målet att så snart som möjligt ta fram ett färdigt koncept att erbjuda alla intressenter.

Styrelse

  • PG Ekbom
  • Wolfgang Brunner
  • Per Flink
  • Gunnar Bendelin
  • Mats Englund
  • Petter Schwan
  • Mårten Lindström
  • Kjell Norman (adj)

Stadgar

    

Aktuellt

Enkät

Av Wolfgang Brunner | 15 juni 2022

Vi har sammanställt en större enkät riktad till alla fastighetsägare i bygden. Vi hoppas att du kan ta dig tid att svara på enkäten och på så vis bidra till den kunskapsuppbyggnad som är nödvändig för att förverkliga projektet. Enkäten kommer finnas tillgänglig på hemsidan fram till den 25 juli och för projektet är det…

Läs mer

Almedalsveckan

Av Wolfgang Brunner | 3 juni 2022

Vi kommer ha två olika presentationer under Almedalsveckan: Tisdag den 5/7 2022 kl 12.00-12.45 på Campus Gotland, arrangör Uppsala universitet. Vårt projekt deltar i en paneldiskussion under rubriken: Är lokala energigemenskaper en lösning på stigande elbehov och höga elpriser?   Paneldiskussionen ska använda idéerna kring vår planerade energigemenskap som ett typfall, och vi får på…

Läs mer

Sommarprat och frågestund i Östergarns bygdegård

Av Wolfgang Brunner | 2 juni 2022

Tisdagen den 26 juli kl. 20.00 kommer Wolfgang Brunner hålla ett traditionsenligt sommarprat under rubriken: Östergarnslandet – en lokal manifestation av Parisavtalet. Austerland Skags Energiprojekt och den tänkta energigemenskapen kommer beskrivas. I den efterföljande diskussionen kommer Per Flink finnas med för att svara på allmänhetens frågor kring energiomställningen.  

Läs mer