ostergarn-solceller-2048

Vägen till en fossilfri framtid

Vårt projekt är en viktig satsning för att möjliggöra en större lokal fossilfri elproduktion - ett angeläget arbete för att minska klimatbelastningen och bidra till att uppfylla Parisavtalets intentioner.

Se video

Vi har för ändamålet bildat och registrerat en förening under namnet AUSTERLAND ENERGI EKONOMISK FÖRENING. Stadgar är antagna och en styrelse är utsedd.

Styrelsen jobbar nu på bred front mot målet att så snart som möjligt ta fram ett färdigt koncept att erbjuda alla intressenter.

Styrelse

  • PG Ekbom
  • Wolfgang Brunner
  • Per Flink
  • Gunnar Bendelin
  • Mats Englund
  • Petter Schwan
  • Mårten Lindström
  • Kjell Norman (adj)

Stadgar

    

Aktuellt

Landsbygdsdag vid Skags Gård

Av Wolfgang Brunner | 1 juni 2022

Årets landsbygdsdag den 6:e augusti, har energifrågor och energiomställning som tema. Vårt projekt kommer visas upp där och om möjligt presenterar vi resultatet från den ovan nämnda enkäten. Övrigt program från vår sida är ännu inte klart, men vi har planer på att representanter från Energicentrum Gotland och Länsstyrelsen ska medverka, likaså intressenter från solelbranschen…

Läs mer