Resultat från enkäten

Av Wolfgang Brunner | 11 oktober 2022

Tack för din medverkan!

Enkäten har blivit väl mottagen och vi har fått in engagerade svar från 216 hushåll.

Det som glatt oss mest är det stora intresset att gå med i en lokal energigemenskap som enkätsvaren visar.  Svaren vittnar också om en beredskap att göra förändringar i vardagslivet som bidrar till energiomställningen.

Enkätresultat-2022-10-10.pdf