Bild8

Mål i ansökan

Projekt Austerland Skags syftar till att kraftigt minska användningen av fossila bränslen inom lantbruk, godstransporter och lokalbefolkningens resande. Med ett brett lokalt engagemang och med smart teknik och el från gemensamma solceller, vill vi skapa en energigemenskap som stärker bygden socialt, ekonomiskt och hållbarhetsmässigt!

Målet är, att utifrån lokalsamhällets behov, presentera en sammanhållen bild av tekniska och legala förutsättningar för en energiomställning som involverar människors vardag och gör Östergarnslandet till en lokal manifestation av Paris-avtalet!

Energisystemet

Energisystemet måste kunna hantera produktion, konsumtion, lagring och styrning av energin så att hushåll och företag gynnas - och samtidigt skapa systemnytta åt nätägaren GEAB. Här presenteras några tekniska modeller och strategier vi använt under uppbyggnadsfasen.

Konceptmodellen

Austerland Skags är ett projekt med många dimensioner: tekniska, sociala, ekonomiska och legala. Samtidigt måste gemenskapen fungera som en integrerad helhet.
Vi hanterar detta genom att, dels arbeta i separata spår, dels övergripande via en konceptmodell – ett sammanhållet och visionärt utkast till en fungerande lokal energigemenskap. Här presenteras några strategier för detta.