Bild8

Här kommer du att kunna följa byggprocessen

Innan själva byggandet kan starta måste vi:

  • invänta besked om bygglov
  • få besked från Länsstyrelsen avseende ev. behov av en arkeologisk undersökning
  • teckna slutliga arrendeavtal med markägare

Planerad byggstart av anläggningen kvartal 3, 2024.