NYGARN BAZAR, Skolhuset Östergarn den 30 juli

Av Wolfgang Brunner | 27 juli 2023

Som en del av programmet under Nygarn Bazar kommer Wolfgang Brunner kl 1600 hålla en kortare presentation om arbetet med Austerland Energigemenskap.

Välkommen med dina frågor och synpunkter!

Se program