Nyheter och pågående arbete

Almedalsveckan

Av Wolfgang Brunner / 3 juni 2022

Vi kommer ha två olika presentationer under Almedalsveckan:

Tisdag den 5/7 2022 kl 12.00-12.45 på Campus Gotland, arrangör Uppsala universitet.

Vårt projekt deltar i en paneldiskussion under rubriken:

Är lokala energigemenskaper en lösning på stigande elbehov och höga elpriser?

 

Paneldiskussionen ska använda idéerna kring vår planerade energigemenskap som ett typfall, och vi får på så vis en värdefull feedback på vårt projekt. Panelen samlar deltagare från Energicentrum Gotland, Svenska kraftnät, Uppsala universitet och så deltar vi naturligtvis också.

För dig som vill följa eventet digitalt, direkt eller inspelat finns följande länkar:

 

Länk till eventet vid Almedalen: https://almedalsveckan.info/program/65966

 

Länk till Upptalk Weekly där vi sänder samtalet digitalt: https://www.upptech.uu.se/kalendarium/evenemang/?eventId=71928

 

Onsdag 6 juli 2022, 09:00 – 12:00 Arrangör: Energicentrum Gotland

Plats: Skeppsbron 24, Björkanderska, Energicentrum Gotlands lokaler

Här har vi en kortare presentation, svarar på frågor och delar ut infomaterial.

 

Sommarprat och frågestund i Östergarns bygdegård

Av Wolfgang Brunner / 2 juni 2022

Tisdagen den 26 juli kl. 20.00 kommer Wolfgang Brunner hålla ett traditionsenligt sommarprat under rubriken: Östergarnslandet – en lokal manifestation av Parisavtalet. Austerland Skags Energiprojekt och den tänkta energigemenskapen kommer beskrivas. I den efterföljande diskussionen kommer Per Flink finnas med för att svara på allmänhetens frågor kring energiomställningen.

 

Landsbygdsdag vid Skags Gård

Av Wolfgang Brunner / 1 juni 2022

Årets landsbygdsdag den 6:e augusti, har energifrågor och energiomställning som tema. Vårt projekt kommer visas upp där och om möjligt presenterar vi resultatet från den ovan nämnda enkäten.

Övrigt program från vår sida är ännu inte klart, men vi har planer på att representanter från Energicentrum Gotland och Länsstyrelsen ska medverka, likaså intressenter från solelbranschen och försäljare av elbilar. (mer info framöver kommer finnas på vår hemsida)